Επίλεξε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για να μάθεις περισσότερα για τα παιχνίδια στο OPAP Online

  Επιστροφή στις κατηγορίες

Συστήματα ΤΖΟΚΕΡ

TZOKER SYSTEMS NEW

Το ΤΖΟΚΕΡ προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.
Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών ή/και περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών.
Ακολουθούν εξηγήσεις και παραδείγματα ανά περίπτωση.
➜ ΠΕΔΙΟ 45 ΑΡΙΘΜΩΝ
Με περισσότερους από 5 αριθμούς στο πεδίο των 45 αριθμών (διατηρώντας επιλογή 1 αριθμού ΤΖΟΚΕΡ) αυξάνετε τις στήλες σου στο παιχνίδι.
Παράδειγμα: Με 7 αριθμούς δημιουργούνται 21 στήλες με κόστος 10,50 € (21 στήλες χ 0,50 €).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 6 7 8 9 10
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ 6 21 56 126 252

➜ ΠΕΔΙΟ 20 ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΖΟΚΕΡ
Με περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ στο πεδίο των 20 αριθμών (διατηρώντας επιλογή 5 αριθμών από 45) αυξάνεις τις στήλες σου στο παιχνίδι.
Παράδειγμα: Με 10 αριθμούς ΤΖΟΚΕΡ δημιουργούνται 10 στήλες με κόστος 5,00€ (10 στήλες Χ 0,50€).

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 2 5 10 20
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ 2 5 10 20

 

➜ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο πεδίο των 45 αριθμών και ταυτόχρονα περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ στο πεδίο των 20 αριθμών πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.
Παράδειγμα: Με 6 αριθμούς (από 45) και 10 αριθμούς ΤΖΟΚΕΡ δημιουργούνται 60 στήλες με κόστος 30,00€ (60 στήλες Χ 0,50€).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιλεγμένοι Αριθμοί Πλήθος Στηλών Επιλεγμένοι Αριθμοί που Συμφωνούν με τη Νικήτρια Στήλη
(Με επιλογή ενός αριθμού ΤΖΟΚΕΡ απο το πεδίο των 20 αριθμών)
5 από 5 4 από 5 3 από 5 2 από 5 1 από 5
Σωστές Προβλέψεις (Σ.Π.) Σ.Π. Σ.Π. Σ.Π. Σ.Π.
5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1
5 1 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1
6 6 1 5 - - - 2 4 - - 3 3 - 4 2 5
7 21 1 10 10 - - 3 12 6 - 6 12 3 10 10 15
8 56 1 15 30 10 - 4 24 24 4 10 30 15 20 30 35
9 126 1 20 6 40 5 5 40 60 20 15 60 45 35 70 70
10 252 1 25 100 100 25 6 60 120 60 21 105 105 56 140 126
11 462 1 30 150 200 75 7 84 210 140 28 168 210 84 252 210
12 792 1 35 210 350 175 8 112 336 280 36 252 378 120 420 330
13 1.287 1 40 280 560 350 9 144 504 504 45 360 630 165 660 495
13 1.287 1 40 280 560 350 9 144 504 504 45 360 630 165 660 495
14 2.002 1 45 360 840 630 10 180 720 840 55 495 990 220 990 715
15 3.003 1 50 450 1.200 1.050 11 220 990 1.320 66 660 1.485 286 1.430 1.001
16 4.368 1 55 550 1.650 1.650 12 264 1.320 1.980 78 858 2.145 364 2.002 1.365
17 6.188 1 60 660 2.200 2.475 13 312 1.716 2.860 91 1.092 3.003 455 2.730 1.820
18 8.568 1 65 780 2.860 3.575 14 364 2.184 4.004 105 1.365 4.095 560 3.640 2.380
19 11.628 1 70 910 3.640 5.005 15 420 2.730 5.460 120 1.680 5.460 680 4.760 3.060
20 15.504 1 75 1.050 4.550 6.825 16 480 3.360 7.280 136 2.040 7.140 816 6.120 3.876

 

Αν προβλεφθεί σωστά o αριθμός ΤΖΟΚΕΡ τότε όλες οι επιτυχίες που αναγράφονται στις στήλες του παραπάνω πίνακα, εντάσσονται στις κατηγορίες 5+1, 4+1, 3+1, 2+1, ή 1+1. Οι επιτυχίες του παραπάνω πίνακα που δίνονται στις στήλες με τις Σωστές Προβλέψεις 2 και 1 έχουν σημασία μόνο αν έχει προβλεφθεί σωστά ο αριθμός ΤΖΟΚΕΡ.

 

Υπάρχουν 10 τυποποιημένα συστήματα, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα να συμμετέχεις με λιγότερες στήλες και κόστος από ότι θα συμμετείχες αντίστοιχα με πλήρες σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. Τα συστήματα παίζονται, επιλέγοντας τον αντίστοιχο κωδικό συστήματος στο πεδίο «ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Κωδικός Συστήματος Επιλεγμένοι Αριθμοί Πλήθος Στηλών Ποσοστό 1η Κατ. Εγγύηση 2ης Κατ. Πλήρης Ανάπτυξη
45 7 5 23,81% 2-3 21
35 8 6 10,71% 1-4 56
34 9 9 7,14% 1-3 126
25 9 30 23,81% 5-7 126
24 10 14 5,56% 1-3 252
23 10 51 20,24% 5-7 252
15 11 22 4,76% 1-2 462
14 12 38 4,80% 1-5 792
13 13 54 4,20% 1-5 1287
12 15 118 3,93% 1-6 3003

 

Ο παραπάνω πίνακας έχει τις εξής πληροφορίες:
1.    Κωδικός συστήματος: Είναι ο κωδικός του συστήματος που έχεις επιλέξει και πρέπει να σημειώσεις στην αντίστοιχη περιοχή.
2.    Επιλεγμένοι αριθμοί: Το πλήθος των αριθμών που πρέπει να επιλέξεις στην αντίστοιχη περιοχή.
3.    Πλήθος στηλών: Το πλήθος των στηλών (5άρια) που δημιουργεί το σύστημα για την κλήρωση.
4.    Ποσοστό 1ης κατηγορίας: Είναι η πιθανότητα να έχεις «πιάσει» το 5άρι, εφόσον οι 5 νικητήριοι αριθμοί είναι μέσα σε αυτούς που έχεις επιλέξει παίζοντας το συγκεκριμένο σύστημα.
5.    Εγγύηση 2ης κατηγορίας: Ο αριθμός αυτός δείχνει πόσα 4άρια έχεις πιάσει σίγουρα, εφόσον οι 5 νικητήριοι αριθμοί είναι μέσα σε αυτούς που έχεις επιλέξει παίζοντας το συγκεκριμένο σύστημα και εφόσον δεν έχεις επιτυχία στην κατηγορία 5άρια.
6.    Στήλες Πλήρους Ανάπτυξης: Το πλήθος των στηλών που θα δημιουργούνταν σε περίπτωση που επιλέγεις να παίξεις το αντίστοιχο σύστημα πλήρους ανάπτυξης.
Τα τυποποιημένα αφορούν μόνο την περιοχή 5 από 45, δηλαδή δημιουργούν πεντάδες οι οποίες στο τέλος συνδυάζονται με τους αριθμούς Τζόκερ που έχεις επιλέξει από το πεδίο των 20 αριθμών. Έτσι, η 1η κατηγορία, της οποίας το ποσοστό πιθανότητας επιτυχίας αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, είναι το 5 και η δεύτερη το 4. Εφόσον έχει προβλεφθεί ο κληρωθέντας αριθμός Τζόκερ το 5 γίνεται 5+1 και το 4 γίνεται 4+1 κ.ο.κ.
ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥ
Η μείωση των στηλών γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο από το σύστημα καταχώρησης δελτίων. Το σύστημα αφαιρεί στήλες χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους «Πίνακες Θέσεων Αριθμών» που είναι προκαθορισμένοι και ισχύουν πάντα.
Για την εύρεση των στηλών που συμμετέχουν στην κλήρωση χρησιμοποιούμε τους «Πίνακες Θέσεων Αριθμών». Μπορείς κι εσύ να χρησιμοποιείς τους «Πίνακες Θέσεων Αριθμών» για να εντοπίζεις μόνος σου ποιοι είναι οι συνδυασμοί 5 αριθμών που αντιστοιχούν στο τυποποιημένο σύστημα που έχεις επιλέξει και οι οποίοι συμμετέχουν στην κλήρωση.
Παράδειγμα: Έστω ότι αποφασίζεις να παίξεις το τυποποιημένο σύστημα 45. Επιλέγεις, λοιπόν, τους εξής 7 αριθμούς από το πεδίο των 45 αριθμών: 4 – 10 – 22 – 25 – 32 – 38 – 44.
Για να βρεις τις πεντάδες με τις οποίες συμμετέχεις στην κλήρωση, τοποθετείς τους 7 αριθμούς σου κατά αύξουσα σειρά στις θέσεις του πίνακα και βλέπεις ποιες είναι οι στήλες που προκύπτουν. Δες την εφαρμογή του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί.
Για παράδειγμα η 1η στήλη αποτελείται από τους αριθμούς: 4 10 22 25 32
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 45
Επιλέγεις 7 αριθμούς
Δημιουργούνται 5 στήλες

 

Επιλεγμένοι Αριθμοί Θέσεις επιλέγμένων αριθμών Στήλες
1 2 3 4 5
4 x x x x  
10 x x x x  
22 x x x   x
25 x x x   x
32 x     x x
38   x   x x
44     x x x

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δες αναλυτικά πληροφορίες εδώ.