Επίλεξε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για να μάθεις περισσότερα για τα παιχνίδια στο OPAP Online

  Επιστροφή στις κατηγορίες

Τι Κερδίζω ΠΡΟΤΟ

WHO WINS PROTO

Κατά την κλήρωση, σε κάθε μία από τις 7 σειρές αριθμών προκύπτει ένα ψηφίο, από 0 έως 9, που σχηματίζει έναν 7ψήφιο αριθμό. Υπάρχουν 6 κατηγορίες επιτυχιών:

Κατηγορίες Επιτυχιών Σωστές Προβλέψεις Κέρδος ανά επιτυχία
I
(Όμοιος αριθμός με τον 7ψήφιο κληρωθέντα)
(*)
II 6
(6 πρώτα ψηφία όμοια με τα 6 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(6 τελευταία ψηφία όμοια με τα 6 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
25.000€
III 5
(5 πρώτα ψηφία όμοια με τα 5 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(5 τελευταία ψηφία όμοια με τα 5 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
2.500€
IV 4
(4 πρώτα ψηφία όμοια με τα 4 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(4 τελευταία ψηφία όμοια με τα 4 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
250€
V 3
(3 πρώτα ψηφία όμοια με τα 3 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(3 τελευταία ψηφία όμοια με τα 3 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
 
25€
VI 2
(2 πρώτα ψηφία όμοια με τα 2 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(2 τελευταία ψηφία όμοια με τα 2 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
 
2€

 

*Στην 1η κατηγορία (Ι) τα κέρδη ανά επιτυχία είναι αμοιβαία, δηλαδή εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν. Στις υπόλοιπες κατηγορίες (ΙΙ έως VI) τα κέρδη είναι προκαθορισμένα.