Συχνές Ερωτήσεις ΤΖΟΚΕΡ!!!

Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές (δελτία) της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα:

1. Όλα τα συμμετέχοντα δελτία της τρέχουσας κλήρωσης, κλειδώνουν σε ένα αρχείο με την παραγωγή ενός κλειδάριθμου. 


2. Στη συνέχεια το αρχείο αποστέλλεται στο Ανεξάρτητο Μηχανογραφικό Σύστημα της Επιτροπής Ελέγχου. 


3. Η Επιτροπή Ελέγχου, μόνο μετά τη διασφάλιση των στοιχείων και έχοντας πιστοποιήσει ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, δίνει το τελικό ΟΚ για την έναρξη της κλήρωσης. 
 

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των κληρώσεων, ακολουθείται μια σειρά από διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα:  


1. Οι κληρώσεις γίνονται παρουσία Ανεξάρτητης Επιτροπής Κληρώσεων (ΕΚ) που αποτελείται από μέλη που ορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία πιστοποιούν ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (τελική έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου & η διαδικασία δοκιμαστικών κληρώσεων) για το αδιάβλητο της κλήρωσης.  


2. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κάθε κλήρωσης πραγματοποιούνται έλεγχοι στις κληρωτίδες και στα σφαιρίδια από την Επιτροπή Κληρώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δοκιμαστικές κληρώσεις για τον έλεγχο και των κληρωτίδων και επιλέγεται τυχαία από την ΕΚ μια από τις τρεις διαθέσιμες σειρές σφαιριδίων και τα σφαιρίδια ζυγίζονται με ζυγαριά ακριβείας, ώστε να πιστοποιείται ότι οι αποκλίσεις στο βάρους τους είναι εντός των πλαισίων που ορίζει ο κατασκευαστής.  


3. Οι ζυγαριές ακριβείας, οι μηχανικές κληρωτίδες και τα σφαιρίδια είναι πιστοποιημένα από διεθνώς πιστοποιημένους κατασκευαστές. Δύο φορές το χρόνο γίνεται διακρίβωση για τη σωστή λειτουργία των ζυγαριών ακριβείας.  


4. Την διαδικασία ελέγχου των κληρωτίδων και των σφαιριδίων, καθώς και τη ζωντανή κλήρωση, μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον τουλάχιστον 1 ημέρα επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 18280.  


5. Η μετάδοση των κληρώσεων γίνεται ζωντανά από τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας διασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

Για την ασφάλεια και τον έλεγχο των σφαιριδίων, ακολουθείται αυστηρή διαδικασία: 


1. Τα σφαιρίδια φυλάσσονται στο στούντιο κληρώσεων, σε ειδικά ασφαλισμένο χώρο με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και κάτω από ιδανικές συνθήκες, καθώς προστατεύονται από εξωγενείς κλιματικούς ή ανθρώπινους παράγοντες. 


2. Ο χώρος του στούντιο παρακολουθείται 24 ώρες τη μέρα – 7 ημέρες την εβδομάδα από 16 κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν κάθε κίνηση. 


3. Πρόσβαση στο χώρο φύλαξης έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα και τα μέλη της ανεξάρτητης Επιτροπής Κληρώσεων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά το μεγάλο νικητή, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.

Έχεις τη δυνατότητα να καταθέσεις αυτόματα το δελτίο σου, ανάλογα με: 

α) το ποσό του TZAKΠΟΤ που εσύ επιλέγεις ή/και 
β) το χρονικό διάστημα που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου 

Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τα OPAP Online αποκλειστικά προνόμια εδώ